Trečiadienis , 26 sausio 2022
Pagrindinis / Gyvenimas / RENKAME, SKAITMENINAME, VIEŠINAME MŪSŲ VALSTYBĖS ISTORIJĄ ĮAMŽINANTĮ DOKUMENTINĮ PAVELDĄ

RENKAME, SKAITMENINAME, VIEŠINAME MŪSŲ VALSTYBĖS ISTORIJĄ ĮAMŽINANTĮ DOKUMENTINĮ PAVELDĄ

Šiaulių „Aušros“ muziejus kartu su kitais Lietuvos muziejais kviečia šalies gyventojus, kolekcininkus, įvairias institucijas ir organizacijas pasidalyti turimu dokumentiniu paveldu, kuriame įamžintas nepriklausomos Lietuvos valstybės kūrimas ir stiprinimas nuo XIX a. pab. iki 2016 m., bei leisti muziejams jį suskaitmeninti (nufotografuoti, nuskenuoti, aprašyti, įtraukti į duomenų bazes) ir paviešinti.

Nuotr. „Gyvasis paveikslas“ (dešinėje – Rimgaudas Vaitkus). Radviliškis, 1938 m. vasario 16 d. Lietuvos dailės muziejus
Nuotr. „Gyvasis paveikslas“ (dešinėje – Rimgaudas Vaitkus). Radviliškis, 1938 m. vasario 16 d. Lietuvos dailės muziejus

2018 m. švęsime Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. Tai puiki proga peržiūrėti ir į dienos šviesą iškelti asmeniniuose ir institucijų archyvuose saugomas nuotraukas, rankraščius, laiškus ir kitus dokumentus, kuriuose įamžinanti nepriklausomos Lietuvos kūrimo procesai, valstybingumo įtvirtinimas, atgimimas, tuo metu šalies miestuose ir miesteliuose vykę pokyčiai bei jiems didžiausią įtaką darę asmenys ar užfiksuotos mūsų, tėvų, senelių asmeninės laisvės siekio istorijos.

Vertingos yra ne tik lietuvių tautos patriarchų, tautinio atgimimo veikėjų, žymių politikų nuotraukos. Valstybės pamatus paskutinį šimtmetį kūrė, stiprino, saugojo daugybė šalies mokytojų, menininkų, inteligentų, valsčių, kaimų ir miestelių seniūnų, miestų vadovų ir kitų valstybės tarnautojų bei visuomenininkų. Jie rūpinosi paprastais žmonėmis, bendruomene, jos tradicijų puoselėjimu, kūrė, sąžiningai dirbo ar beatodairiškai dalyvavo tautinio atgimimo ir Sąjūdžio veikloje. Šiandien kiekviena bendruomenė gali įvardyti ne vieną savo narį, sąžiningai tarnavusį žmonėms ir valstybei bei išlikusį atmintyje ir širdyse. Būtent šiais prisiminimais, žiniomis apie išlikusius dokumentus, nuotraukose įamžintus asmenis bei įvykius kviečiame pasidalyti su visuomene.

Istorinę vertę turintys dokumentai muziejuose bus renkami iki 2016 m. balandžio mėn. pabaigos. Iki rudens jie bus skaitmeninami, aprašomi Lietuvos integralioje muziejų informacinėje sistemoje (LIMIS). Vertingiausi objektai bus įtraukiami į virtualias parodas, pateikiami svarbiausiam Europos kultūros paveldo portalui „Europeana“ (www.europeana.eu) ir nacionaliniam kultūros paveldo portalui „ePaveldas“ (www.epaveldas.lt). Vėliau bus sukurta ir kilnojamoji paroda, kuri artimiausiais metais keliaus po Lietuvos kultūros ir švietimo įstaigas.

Kaip tai vyks?

  • Radę vertingų dokumentų, nuotraukų, kreipkitės į Šiaulių „Aušros“ muziejų. (Venclauskių namai, Vytauto g. 89, Šiauliai. Informaciją teikia Tomas Eitutis, tel. (8 41) 52 43 91, el. paštas eitutis@ausrosmuziejus.lt.)
  • Su muziejaus darbuotojais suderinsite Jums patogų susitikimo laiką ir vietą, aptarsite dokumentų ir nuotraukų turinį, įvardysite juose užfiksuotus įvykius ir asmenis, jų svarbą šalies valstybingumui, nurodysite nuotraukų autorius.
  • Nuspręsite, ar šiuos dokumentus Jūs padovanosite muziejui, ar tik leisite juos suskaitmeninti. Aptarsite, kokiomis aplinkybėmis muziejai galės naudoti jiems perduodamus saugoti kultūros paveldo objektus ir skaitmenines jų kopijas. Šios sąlygos bus įrašytos muziejaus ir Jūsų sudarytoje sutartyje.
  • Pasirėmus Jūsų suteiktomis žiniomis, suskaitmenintas objektas bus aprašytas, įtrauktas į LIMIS duomenų bazę ir viešinamas.

Projektą „Skaitmeninis turinys apie Lietuvos valstybės kūrimosi laikotarpį liudijantį dokumentinį paveldą – nacionaliniuose ir tarptautiniuose portaluose“ vykdo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras, remia Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir projekte dalyvaujantys muziejai.

Informaciją teikia Šiaulių „Aušros“ muziejaus Skaitmeninimo centro vedėja Vilija Ulinskytė-Balzienė, (8 41) 52 43 96.

Taip pat skaitykite

Oras vanduo sistema – vienas iš praktiškiausių sprendimų

Šiomis dienomis norint šildytis namu ir kartu vandenį galima atrasti tikrai nemažai skirtingų būdų tą ...