Šeštadienis , 27 lapkričio 2021
Pagrindinis / Gyvenimas / METŲ MUZIEJININKO VARDAS – LIETUVOS MUZIEJŲ ASOCIACIJOS ATSAKINGAJAI SEKRETOREI LOLITAI VALUŽIENEI

METŲ MUZIEJININKO VARDAS – LIETUVOS MUZIEJŲ ASOCIACIJOS ATSAKINGAJAI SEKRETOREI LOLITAI VALUŽIENEI

Kasmet Lietuvos muziejų asociacijos valdyba, įvertindama labiausiai nusipelniusius muziejininkus ir jų darbą, renka Metų muziejininką. 2015 Metų muziejininko vardas už Lietuvos muziejininkystės plėtrą, muziejų veiklos propagavimą, naujų veiklos formų diegimą, aktyvų metodinį darbą ir patirties sklaidą suteiktas Lietuvos muziejų asociacijos atsakingajai sekretorei, projektų vadovei Lolitai Valužienei.

Profesinio apdovanojimo nominacija buvo įsteigta 2004 m. ir yra teikiama kasmet pasitinkant Tarptautinę muziejų dieną. Šiais metais apdovanojimas įteiktas gegužės 18 d. Kretingos muziejuje, atidarant Lietuvos muziejų kelio projektą „Dvarų kultūros atspindžiai“. L. Valužienę sveikino muziejų bendruomenė, susirinkusi iš visos Lietuvos. „Ši nominacija man labai svarbi ir nekeisčiau jos į jokią kitą. Po studijų Vilniaus universitete svajojusi tapti „žymia“ archeologe, šiandieną didžiuojuosi galimybe dirbti su jumis kartu“, – dėkodama atviravo muziejininkė.

Nuotr. Tomo Kapočiaus
Nuotr. Tomo Kapočiaus

L. Valužienės muziejininkystės kelias buvo kryptingas. 1980 m. Vilniaus universitete baigusi istorijos ir visuomenės mokslų studijas su archeologijos-muziejininkystės specializacija, gavo „privalomą paskyrimą“ į Revoliucijos muziejų. Lietuvai atgavus Nepriklausomybę ir šį muziejų reorganizavus į Lietuvos valstybės istorijos muziejų, o galiausiai jį prijungus prie Lietuvos nacionalinio (sovietmečiu buv. Istorijos ir etnografijos) muziejaus, dirbo vyr. moksline bendradarbe, muziejininke. Nuo 1996 m. L. Valužienė dirbo Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centre Informacijos ir leidybos skyriaus vyr. redaktore, nuo 2000 m. – Lietuvos muziejų asociacijoje atsakingąja sekretore, projektų vadove ir koordinatore, leidinių redaktore-sudarytoja. L. Valužienė nuo 2003 m. yra Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) Tarptautinio personalo parengimo komiteto narė, nuo 2011 m. – Lietuvos kultūrai ir istorijai nusipelniusių asmenybių jubiliejinių datų minėjimo projektų ekspertų komisijos prie LR kultūros ministerijos narė, Kultūros komiteto prie Trišalės tarybos narė.

Metų muziejininkė nuolat inicijuoja ir yra įgyvendinusi ne vieną svarbų Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės lėšomis finansuotą projektą: „XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas“ (2006–2008 m.), „XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas: II etapas“ (2009–2011 m.)“ ir „Muziejus-mokykla-moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“ (2012-2015). Jau ketvirtus metus L. Valužienė vadovauja kultūros paveldo aktualinimo ir kultūros bei meno sklaidos edukaciniam projektui „Lietuvos muziejų kelias“, kurio muziejiniai renginiai penkiuose Lietuvos regionuose turi didžiulį atgarsį visuomenėje, prisideda prie muziejų veiklos garsinimo Lietuvoje ir už jos ribų. L. Valužienė taip pat yra Lietuvos muziejų asociacijos projektų „Muziejaus švietimas bendruomenei“ ir „Muziejų specialistų kvalifikacijos tobulinimo programa 2015–2017 m.” vadovė. Ji aktyviai prisideda ir rengiant įvairius leidybinius projektus, redagavo ir buvo periodinių leidinių: „Muziejininkystės biuletenis“ (1997–2002 m.), „Lietuvos muziejai“ (2003–2010 m.), straipsnių rinkinių „XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas“ (2008 m.), „Muziejus-mokykla-moksleivis. Muziejų ir bendrojo ugdymo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“ (2015 m.) ir kt. sudarytoja.

Kasmet teikiama Metų muziejininko vardo nominacija šiais metais yra dvyliktoji. Anksčiau ši nominacija buvo suteikta: Lietuvos jūrų muziejaus vyriausiajai fondų saugotojai Rūtai Mažeikienei (2005 m.), Lietuvos nacionalinio muziejaus Ikonografijos skyriaus vyresniajai muziejininkei Daliai Keršytei (2006 m.), Maironio lietuvių literatūros muziejaus Išeivių literatūros skyriaus vedėjai dr. Virginijai Paplauskienei (2007 m.), Žemaičių muziejaus „Alka“ vyriausiajai fondų saugotojai (dabar – direktorei) Elvyrai Spudytei (2008 m.), Trakų istorijos muziejaus vyriausiajai fondų saugotojai Irenai Senulienei (2009 m.), Kretingos muziejaus Istorijos skyriaus vedėjui Juliui Kanarskui (2010 m.), Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Taikomosios dailės skyriaus vedėjai dr. Aldonai Snitkuvienei (2011 m.), Lietuvos liaudies buities muziejaus etnologei Janinai Samulionytei (2012 m.), M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejaus muzikologei Kristinai Mikuličiūtei-Vaitkūnienei (2013 m.), Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų Rinkinių apskaitos ir saugojimo skyriaus vedėjui Daliui Avižiniui (2014 m.), Biržų krašto muziejaus „Sėla“ vyriausiajai fondų saugotojai, muziejininkei Jadvygai Kriščiūnienei (2015 m.).

Informaciją teikia Lietuvos muziejų asociacijos valdybos pirmininkas, Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius Raimundas Balza, tel. (8 41) 52 43 90.

Taip pat skaitykite

Kur pirkti atsargines automobilio detales po avarijos?

Automobilio avarija – tai ne tik rizika dėl galimų susižalojimų ir sveikatos sutrikimų bet ir ...